บุคคล

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคม ไม่ใช่...คนทำชั่วมากขึ้น ไม่ใช่...คนทำดีน้อยลง แต่อยู่ที่...คนเราแยกแยะไม่ได้ว่า "อะไรดี อะไรชั่ว" / เมื่อท่านรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วเลือกความดี ท่านจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้ง

ร่วมแบ่งบัน...กำลังใจ

เนื้อหาบางส่วน จากหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลก "Holy Bible" และ จาก Social-Media ขอขอบคุณทุกแหล่งที่มาที่ร่วมกันสร้างกำลังใจ / และขอให้เราพิจารณาดูว่า จะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี .... เพราะ​ว่า​สิ่ง​ที่​เขียน​ไว้​ใน​สมัยก่อน​นั้น ​ก็​เขียน​ไว้​เพื่อ​สั่ง​สอน​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​มี​ความ​หวัง​โดย​ความ​เพียร และ​ความ​ชู​ใจ​ด้วย​พระ​คัมภีร์​ ... จิตใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ละลาย​ไป​ด้วย​ความ​โศก ขอ​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้า​พระ​องค์​ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์

เรื่องใหม่ล่าสุด

อย่าเบื่อหน่าย กับการทำสิ่งเล็กๆเพื่อผู้อื่น เพราะบางทีสิ่งเล็กๆนั้นจะกลายเป็นสิ่งใหญ่ในหัวใจของคนเหล่านั้น / มีคนมากมายจ้องดูคุณว่าจะบินได้สูงแค่ไหน? แต่จะมีสักกี่คนที่ห่วงคุณว่าจะบินเหนื่อยหรือเปล่า

  • ถ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ต้องเรียนรู้จากบุคคลต่างๆที่พระเจ้าทรงสำแดงไว้ในพระคัมภีร์

     

    (เพิ่มเติม…)

    Spread the love
    ต้นตระกูลอิสราเอล และลำดับพงศ์พระเยซูคริสต์
  • Variety Youtube
ประวัติศาสตร์