การนับวัน ปี ของยิว

การนับ ๓๖๐ วัน ให้ ดูจาก เวลาในยุคน้ำท่วมโลก ตาม ปฐมกาล 7:24 มี 150 วัน เท่ากับ ๕ เดือน และ ใน วิวรณ์ ที่ พูดถึง ๑,๒๖๐ วัน เป็น ๔๒ เดือน แต่ มีการเปลี่ยนเป็น ๓๕๔ วัน เพราะ เงาแดด ที่ ถอยกลับ ๑๐ องศา ตาม อิสยาห์ 38:7-8 ที่ กษัตริย์ เฮเซคียาห์ ขอนิมิตความมั่นใจ ในการหายโรค ซึ่งเกือบตาย โดยรับการต่ออายุอีก ๑๕ ปี ดังนั้น บางปี ตามปฏิทิน ของ ยาห์ กับ โทราห์ จึงต้องเพิ่มอีก ๑ เดือน เป็น ๓๘๔ วัน เหมือน ปฏิทิน 5777 ของ อิสราเอล ที่ เพิ่งผ่านไป เดือน ๑๒ ชื่อ อาดาร์ จึงมี ๒ เดือน ส่วนพี่ ดู ปฏิทิน s.c.5998 นับ ๒ เดือน ในปี 2016 ทำให้ วันสิ้นพระชนม์ กับ การเป็นขึ้น ปีก่อน คริสตจักร ฉลองเดือน มีนาคม แต่ กลุ่มนี้ ฉลองเมษายน. ปีนี้ จึงรู้ว่าปรับขึ้นมาให้ใกล้เคียงแล้ว แต่ ไม่ตรงกันพอดี.

 

ทุก ๓ ปี ครับ. ถ้าจะให้ตรงและถูกต้อง ให้สังเกต ข้าวบาร์เลย์แตกช่อ ในปีนั้น ช้าไป ๑ เดือนใช่ไหม? เดือนแรก นิสาน ยิวจึงเรียกว่า อาบิบ เทียบ ฮีบรู เป็น อังกฤษ จึงเขียนว่า AVIV ไม่ใช่ ABIB ฉะนั้น ประกาศตั้งชาติใหม่ ไม่สามารถใช้ เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง จึงตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ ว่า เทลอาวิบ หรือ เมือง TEL-AVIV นั่นเอง เพราะต้นมะเดื่อผลิหน่อแตกใบ ใน ฤดู Spring แล่วครับ

ทุกต้นเดือน ชาวยิว จึงต้องพึ่ง รับบี ผู้รู้ดี เรื่อง บัญญัติ โทราห์ ว่า ให้สังเกตหมายสำคัญ ดวงสว่าง ๒ ดวง กับ ดวงดาว ในท้องฟ้าอย่างไร? แล้วจึงเป่าแต่ ให้ถือวัน ต้นเดือน กับ วันสะบาโต ซึ่งในอาณาจักร พันปี ยังถือรักษา วันแยกบริสุทธิ์ แด่ พระเจ้าผู้ลงมาประทับบนโลกใหม่ ฟ้าใหม่ ตาม อิสยาห์ 66:23 กับ เอเสเคียล 46:1,3 ซึ่งคำสอนที่ ซาตาน ล่อลวงคริสตจักร ผ่าน ศาสนาจักร โรมัน ตาม ดาเนียล 7:25 จึงเป็นจริง โดย อ้างว่า สันตะปาปา รับอำนาจเป็นตัวแทนแก้ไขหลักข้อเชื่อเดิมได้ เช่น หลอกวันสะบาโต เป็น วันต้นสัปตะ, วันประสูติ เป็น คริสตมาส, วันถูกตรึง วันที่ ๔ ของรอบสัปตะ จาก วันพุธ เป็น วันศุกร์ ฯลฯ โดยเฉพาะคำสอน ตรีเอกานุภาพ กับ การนมัสการ พระบุตร เสมอเท่า พระบิดา เป็น การหมิ่นประมาทเบื้องสูง ม.๑๑๒ ถึงแม้ ระดับ ดร.ศาสนาศาสตร์ ศจ. สบ. อาจารย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถเข้าใจ ตาม โรม 11:8-10; อิสยาห์ 29:9-12 เพราะยึดหลักข้อเชื่อ Replacement แปลว่า “แทนที่” คริสเตียนเป็นยิวใหม่แล้ว พระบัญญัติถูกยกเลิกหมด ไม่ต้องสนใจอีก (เหมือนใช้ ปฏิทิน ฉบับที่ผิดไปจากการสำแดงของพระเจ้า ก็ ไม่มีทางตรงกันอีกเลย)

มี รับบี อาจารย์ยิว ท่านหนึ่งใช้ระบบปรับให้ วันที่ ๗ เป็น สะบาโต ให้ตรง วันเสาร์ ของ ปฏิทินสากล เมื่อเริ่มฟื้นฟูโลก จาก เวลาเย็นก่อน จึง สังเกตุดูจากตะวันตกดิน ประมาณ ๖ ถึง ๖.๓๐ โมงเย็น มองจาก เยรูซาเล็ม อยากรู้จึงต้องอาศัย เว็บไซด์ ของ ชาวยิว ที่ ได้คอยเทียบเวลาให้เราเห็น (ไปคริสตจักร เซเว่นเดย์ จีนฝั่งตรงข้าม ในสูจิบัตร นมัสการ จะบอกเวลาสะบาโต สัปาดห์นี้ กับ เวลาสัปดาห์หน้าให้รู้ล่วงหน้า)

ปฏิทินสากล ค.ศ. ไม่ใช่ ปฏิทิน ของ ยิว

 

CR : ผู้เขียนท่านอื่นไม่ใช่ผม

 

Month Number* Hebrew month Length
Ecclesiastical/
Biblical
Civil
1 7 Nisan 30
2 8 Iyar 29
3 9 Sivan 30
4 10 Tammuz 29
5 11 Av 30
6 12 Elul 29
7 1 Tishrei 30
8 2 Marcheshvan (or Cheshvan) 29/30
9 3 Kislev 30/29
10 4 Tevet 29
11 5 Shevat 30
12 6 Adar 29
Total 353, 354 or 355
* – For the distinction between numbering systems, see § New year below.
Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Top