สดุดี 19:8

ข้อบังคับ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​ถูกต้อง กระทำ​ให้​จิตใจ​เปรม​ปรีดิ์ ​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​บริสุทธิ์ กระทำ​ให้​ดวงตา​กระจ่าง​แจ้ง

 

โฮเชยา 14:9

ผู้ใด​ที่​ฉลาด ​ก็​ให้​เข้าใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เถิด ผู้ใด​ที่​ช่าง​สังเกต ​ก็​ให้​เขา​รู้ เพราะ​ว่า​พระ​มรรคา​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เที่ยงตรง ผู้​ชอบธรรม​ทั้ง​หลาย​ก็​เดิน​ใน​ทาง​นี้ แต่​ผู้​ทรยศ​ก็​สะดุด​อยู่​ใน​ทาง​นี้​

 

Spread the love
Top