วาทะเด็ด สีจิ้นผิง

 
การเป็นคน ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นสะดุดตา แต่ต้องเที่ยงธรรมซื่อตรง

ทำสิ่งใด ไม่จำเป็นต้องสมบรูณ์ไร้ที่ติ แต่ต้องไม่รู้สึกผิดในใจ

ใช้ความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้าง
ใช้ความกตัญญู ขอบคุณทุกสิ่งที่ครอบครอง

อนาคต ไม่ใช่โลกของคนยากไร้ และไม่ใช่โลกของคนมั่งมี แต่เป็นโลกของกลุ่มคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กล้าเป็นผู้นำ ยุติธรรม มีสติ มีความสามารถ

วิกฤติที่แท้จริง ไม่ใช่วิกฤตทางการเงิน แต่เป็นวิกฤติทางจริยธรรมและศรัทธา

จงเคียงข้างกับผู้มีปัญญา ร่วมทางกับผู้เป็นคนดี….

วาทะที่โด่งดังของสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีประเทศจีน

 
 
Cr : สถาบันพัฒนาจิตอาสาและการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต
 
 
Spread the love
Top