อย่าเหมา

ความเชื่อหลายคน
 
ที่คิดว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น
เพราะพระเจ้าอนุญาต
 
มันใช่เหรอ
 
ถ้าเราอยากขโมยแล้วเรา
ไปขโมย
 
พระเจ้าอนุญาติให้เกิดเหรอ
.
ไม่ใช่เลย
แต่เพราะ
พระเจ้าได้ให้
การตัดสินใจ
ในทุกอย่าง
เป็นตามเรา
.
ถึงแม้พระเจ้าจะไม่เห็นด้วย
.
แต่การตัดสินใจเชื่อฟัง
 
พระเจ้าไม่เคยบังคับใครเลย
.
คำว่าพระเจ้าอนุญาติให้เกิดขึ้นนั้น
ไม่น่าจะใช่
.
ลองย้อนกลับไปจุดเริ่มแรก
ในปฐมกาลดู
.
พระเจ้าไม่ได้ยอมหรืออนุญาติให้มนุษย์คู่แรก
 
ที่ทรงสร้างกินผลไม้ต้องห้ามเลย
.
ย้ำว่าไม่อนุญาติ
.
แต่มันก็เกิดขึ้น
.
ดังนั้น
อย่าเหมาว่าทุกสิ่งในชีวิตเรา
ที่เกิดขึ้นมา
ปัญหาต่างๆ
พระเจ้าอนุญาติให้เกิด
.
พระคัมภีร์บอกว่า
เพราะตัณหาล่อลวง
และมารล่อลวง

ยากอบ1

. 13 เมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลง” เพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลย
14 แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวง เมื่อตัณหาของตัวชักนำตนให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทำตาม
15 ครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้ว ก็ทำให้เกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้ว ก็นำไปสู่ความตาย
16 พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อย่าหลงผิดไปเลย
17 ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
.

แต่พระเจ้าต่างหาก
ที่เป็นผู้ริเริ่ม
การแก้ปัญหาต่างๆ
จากการตัดสินใจผิดพลาดของเรา
.
ในสวนเอเดน
พระเจ้าไม่อนุญาติ
ให้อาดามเอวากินผลไม้ต้องห้าม
.
แต่มนุษย์นั้นถูกมาร และคำโกหกของมารล่อลวงให้เกิดตัณหามิใช่หรือ?
.
 
อย่าบอกว่าพระเจ้าอนุญาติให้ปัญหาเกิดขึ้น
.
แต่เมื่อมีปัญหา
ขอบคุณพระเจ้า
ที่พระองค์คือผู้แก้ปัญหา
อย่างทุ่มเทถึงที่สุด
.
อาดัมกินผลไม้ต้องห้าม
อาดัมและเอวากินผลไม้จากต้นแห่งการรู้ดี รู้ชั่ว พระเจ้าทรงปลูกสวนเอเดน และให้อาดัม และภรรยาของเขาเอวาได้อาศัย พวกเขาได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า เมื่อพวกเขากินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดี และความชั่วร้าย บาปก็เข้ามาในโลก แยกเราจากพระเจ้า แต่โดยพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาเพื่อชำระบาปของเราให้หมดสิ้น โดยเราต้องเชื่อในพระเยซู เราก็สามารถมีความสัมพันธ์คืนดีกลับพระเจ้าได้
 
ปฐมกาล 3:6

 

 

Cr : Wanchai Rojmanawong

 

 

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Top