สัญลักษณ์ “ปลา”คริสเตียน

เรื่อง “ปลาคริสเตียน”

นักศึกษาถามว่า ปลาที่เป็นโลโก้ติดอยู่ตามแก้วน้ำ จาน และท้ายรถยนต์ มีความหมายว่าอย่างไร?
ตอบ : ปลาคริสเตียน สัญลักษณ์ของคริสเตียนในยุคแรกๆ ในราวปี ค.ศ. 100 – ค.ศ. 313 เป็นสมัยที่อาณาจักรโรมกำลังเรืองอำนาจนั้น การเป็นคริสเตียนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง “ถือว่าเป็นศาสนาป่าเถื่อน” ผู้นับถือพระเยซูจะถูกจับ ถูกขังในคุก ถูกทรามนาและมีโทษถึงตาย 
สาเหตุเป็นเพราะคริสเตียนนั้นเคารพนับถือพระเยซูคริสต์องค์เดียว ไม่ยอมกราบไหว้นมัสการรูปเคารพใดๆ แม้แต่รูปปั้นจักรพรรดิโรมัน (ที่เขาถือว่าเป็นพระองค์หนึ่ง) และคริสเตียนยอมรับพวกทาส(ที่น่ารังเกียจ)เข้ามาร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรด้วย
ดังนั้น ถ้าหากใครถูกจับได้ว่าเป็นคริสเตียนนับถือพระเยซู จะต้องถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานา และถูกประหารชีวิตเช่น เผาทั้งเป็น ถูกถลกหนัง ถูกจับโยนให้เป็นเหยื่อสิงห์โต ถูกตัดศีรษะ และถูกทรมานอย่างแสนสาหัส จนกระทั่งตายไปเอง 
ในสมัยนั้น การใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่มีอันตรายอย่างใหญ่หลวง พวกคริสเตียนจึงใช้ชีวิตหลบๆ ซ่อนๆ นมัสการพระเจ้าลับแบบใต้ดิน และใช้รูปปลาเป็นสัญลักษณ์แทนไม้กางเขน 
เมื่อพวกคริสเตียนพบกัน ก็จะเขียนรูปเส้นโค้งลงมาจากข้างบน ต่อหางเหมือนปลา และถ้าฝ่ายหนึ่งเขียนตอบด้วยการต่อหางเหมือนปลา แสดงว่าเป็นเขาคริสเตียน และจะเชื้อเชิญคนนั้นไปรับประทานอาหารที่บ้านและนมัสการพระเจ้าร่วมกัน
ในยุคแรกๆนั้น คนที่กล้าตัดสินใจเป็นคริสเตียน ย่อมแสดงว่าเขามีความกล้าหาญ ที่จะยอมตายเพื่อพระคริสต์ แต่น่าสังเกตว่า ถึงแม้จะถูกกดขี่ข่มเหงมากเท่าไหร่ คริสเตียนกับเพิ่มขึ้นๆ สาเหตุเป็นเพราะพระเยซูคริสต์ทรงทำกิจในชีวิตของพวกเขา

 

สัญลักษณ์รูปปลามีที่มาจากตัวอักษรกรีก 5 ตัว คือ ΙΧΘΥΣ อ่านว่า “อิคตุส”แปลว่า “ปลา” แต่ละตัวมาจากอักษรตัวแรกในภาษากรีกทั้ง 5 คำที่เกี่ยวข้องกับพระเยซู
Ι เป็นอักษรตัวแรกของพระนาม “ เยซู” 
Χ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “คริสต์” 
Θ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระเจ้า” 
Υ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระบุตร” 
Σ เป็นอักษรตัวแรกของคำว่า “พระผู้ช่วยให้รอด” 
รวมความแล้ว จึงอ่านได้ว่า “พระ เยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด” 
พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอด (มัทธิว 1:21) พระคริสต์คือพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ กษัตริย์ที่เสด็จมาครอบครองจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ พระบุตรคือพระเจ้าหนึ่งในตรีเอกานุภาพ และพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปและผีมารซาตาน และประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ (ยอห์น 3:16)
ทุกครั้งที่เราเห็นรูปปลา นั่นคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่เสด็จมาจากสวรรค์ ทรงมาเพื่อช่วยคุณและผมให้รอด มีความหวัง ความรัก สันติสุข ความชื่นชมยินดี รับความรอดและชีวิตนิรันดร์

 

Cr : สถาบันพระคริสตธรรมเชียงราย CBS

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Top